MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 20. prosince 1993, č.j. 2 516/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

3352H Kartáčník, kartáčnické práce

Učební obor:

33-52-H/001 (33-62-2)

 

Kartáčník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Učební obor s upravenou délkou studia pro absolventy 9. tříd ZŠ