MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31. července 2001, čj. 21 745/2001-23 s platností od 1. září 2001počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3355H Rámař - pozlacovač

Učební obor:

33-55-H/001 (33-64-2)

 

Rámař - pozlacovač

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku