MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 30.června 1997, čj. 15 609/97-72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3357H  Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb

Učební obor:

33-57-H/002 (33-83-2)

 

Zpracování dřeva

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku