MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 15. října 1993 č.j. 145 355/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

3358H Zpracovatel přírodních pletiv

Učební obor:

33-58-H/001 (33-56-2)

 

Zpracovatel přírodních pletiv

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium