MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 24. května 2000, č.j. 19 635/2000-23 s platností od  1. září 2000 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

3359H Čalouník, čalounické práce

Učební obor:

33-59-H/001 (33-70-2)

 

Čalouník

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů základní školy