MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 7. července 2000, čj. 20 378/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3452H Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce

Učební obor:

34-52-H/001 (34-53-2)

 

Tiskař na polygrafických strojích

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku