MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 11. 8. 2003, č. j. 23 629/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3453H Reprodukční grafik, litografické a montážní práce

Učební obor:

34-53-H/001 (34-71-2)

 

Reprodukční grafik

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku