Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. července1999, č.j. 23 307/1999-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3457H Knihař, knihařské práce

Učební obor:

34-57-H/001 (34-97-2/02)

 

Knihař

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní, dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku