MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 9. října 2003, č. j. 28 145/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3457L Knihař, knihařské práce

Studijní obor:

34-57-L/001

 

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku