MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 22. září 1997 č.j. 30 209/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3641M 

Studijní obor:

36-41-M/001 (36-32-6)

 

Pozemní stavitelství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 Denní studium absolventů základní školy