MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 18. 5. 1995, čj. 11 468/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

s odvoláním na § 13 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách
a § 58 školského zákona pro SOU strojírenské Na rozhledně 766,Chrudim.

 

Kmenový obor:

3642L Dopravní a vodohospodářské stavitelství

Studijní obor:

36-42-L/502 (36-97-4/10)

 

Pozemní stavitelství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a večerní studium pro absolventy tříletých učebních oborů středních odborných učilišť.