MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 20. 12. 1995, čj. 15 852/94-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3642M Dopravní a vodohospodářské stavitelství

Studijní obor:

36-42-M/014 (36-70-6/03)

 

Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku