MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 29. 6. 1993, čj. 13875/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem pro SPŠ v Hranicích na Moravě

 

Kmenový obor:

3643M

Studijní obor:

36-43-M/001 (36-47-6)

 

Stavební materiály

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

denní studium pro absolventy základních škol