MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 12. 3. 1996, čj. 10 444/96-23 s účinností od 1. září 1997
pro SOU plynárenské, Pardubice, Poděbradská 93

 

Kmenový obor:

3645L Technická zařízení budov

Studijní obor:

36-45-L/003 (36-97-4/07)

 

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů tříletých učebních oborů