MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. 6. 2004, čj. 22 197/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3645M Technická zařízení budov

Studijní obor:

36-45-M/002 (36-52-6/00)

 

Technická zařízení budov

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku