MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 11. dubna 1994, čj. 15 018/94-23 s účinností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3646M Geodézie a kartografie

Studijní obor:

36-46-M/002 (36-55-6/01)

 

Geodézie - geodézie

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku