MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. 11. 1996, čj. 30 556/96-71 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3647M Stavebnictví

Studijní obor:

36-47-M/001 (36-46-6/00)

 

Stavebnictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku