MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 3. 3. 1997, čj. 14 399/97-72 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3652H  Instalatér, instalatérské práce

Učební obor:

36-52-H/001 (36-78-2/00)

 

Instalatér

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku