MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo Hospodářství České republiky

dne 17.6.1994, čj. 173 204/94-77/874 s účinností od září 1994 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3652H  Instalatér, instalatérské práce

Učební obor:

36-52-H/004 (36-97-2/06)

 

Mechanik plynových zařízení

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku