MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 28. srpna 2002, čj. 25 069/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3656H Kominík, kominické práce

Učební obor:

36-56-H/001 (35-82-2)

 

Kominík

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku