MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. července 2002, čj. 22 972/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

36-63-H Štukatér, štukatérské práce

Učební obor:

36-63-H/001 (36-65-2)

 

Štukatér

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku