MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. srpna 1999,  č.j. 27 093/99-23  s účinností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3666H Suché montáže

Učební obor:

36-66-H/001 (36-97-2/11)

 

Montér suchých staveb

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů základní školy