MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 28. 6. 2000, č.j. 13 255/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3667E  Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-E/503 (36-86-0)

 

Stavební výroba
Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium