MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 22. srpna 2002, č.j. 24 924/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3667H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-H/003 (36-97-2/12)

 

Kamnář

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku