MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 dne 8. července 2002 čj. 18 910/2002-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

3667H Zedník, kamnář, obkladač, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-H/004

 

Obkladač

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku