MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. srpna 1998 č.j. 23 975/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

3741L Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Studijní obor:

37-41-L/509 (37-58-4)

 

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium