MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 31.5.1999, č.j. 22 576/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

37-41-M  Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Studijní obor:

37-41-M/006

 

Provoz a ekonomika dopravy

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy