MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. června 2002, č.j. 20 360/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

3742M Provoz, organizace a ekonomika pošt

Studijní obor:

37-42-M/001 (37-97-6/05) 

 

Poštovní a peněžní služby

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán