MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 185 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.,
dne 29. dubna 2005, čj. 18 430/05-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

3751H Manipulant poštovního provozu a přepravy

Učební obor:

37-51-H/001 (37-63-2)

 

Manipulant poštovního provozu a přepravy

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku