MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 9.2.1998 č.j. 12 691/98-23 s platností od 1.září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

3752H Železničář, práce v dopravě

Učební obor:

37-52-H/001 (37-62-2)

 

Železničář, železničářkaCharakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium