MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29.8.2000, čj. 26 386/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3941L Technický interdisciplinární

Studijní obor:

39-41-L/502  

 

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium absolventů tříletých učebních oborů