MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. 6. 1999, čj. 17 400/99-23, s platností od 1. 9. 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3941M Technický interdisciplinární

Studijní obor:

39-41-M/001

 

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy