MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29. 8. 2000, čj. 25 775/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

3941M Technický interdisciplinární

Studijní obor:

39-41-M/003 (26-44-6)

 

Mechatronika

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku