MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 29. června 1993, č.j. 713 536/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

 

Schvalovací doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 23. srpna 1993, č.j. 21 244/93-23


Kmenový obor:

4141L  Obecné zemědělství

Studijní obor:

41-41-L/007 (45-97-4/01)

 

Zemědělský podnikatel

 

 

 

  Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán