MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 11. 1. 1995, č.j. 10 638/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem.


Kmenový obor:

4141L Obecné zemědělství

Studijní obor:

41-41-L/503 (45-12-4)

 

Zemědělství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

pro absolventy tříletých učebních oborů