MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 10. 5. 1995, č.j. 16 065/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

4141L Obecné zemědělství

Studijní obor:

41-41-L/505 (45-12-6)

 

Zemědělství

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní dvouleté studium pro absolventy tříletých učebních oborů