MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 9.8.2000  čj. 25057/2000-23 s platností od.1.9.2000 počínaje 1. ročníkem  

 

 

 

Kmenový obor:

4141M Obecné zemědělství

Studijní obor:

41-41-M/001  (42-22-6)

 

Agropodnikání

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán