MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 dne 13. listopadu 2002, č.j. 27 720/2002-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4142M Pěstování rostlin

Studijní obor:

41-42-M/001 (42-14-6)

 

Vinohradnictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku