MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 15.4.2002, č.j. 17470/2002-23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

4143L Chov hospodářských zvířat  

Studijní obor:

41-43-L/004 (45-55-4)

 

Chovatel cizokrajných zvířat

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán