MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 26.8.2002 , č.j. 21460/2002-23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

4143M Chov hospodářských zvířat

Studijní obor:

41-43-M/001 (42-15-6)

 

Rybářství

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán