MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. prosince 1997, č.j. 36 520/97-23 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

Kmenový obor:

4143M Chov hospodářských zvířat

Studijní obor:

41-43-M/002 (42-32-6)

 

Chovatelství

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium