MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 3. dubna 2002, čj. 10 098/2002-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4144L Zahradnictví

Studijní obor:

41-44-L/501 (45-11-4)

 

Zahradnictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů příslušného učebního oboru - dvouleté nástavbové studium