MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 4. dubna 2000 č.j. 15184/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

4145M Zemědělská a lesnická technika

Studijní obor:

41-45-M/001 (42-17-6) 

 

Mechanizace a služby

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán