MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 16.7.1998 čj. 23 089/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

4146J Lesní hospodářství

Studijní obor:

4146J/002 (45-97-3/14) 

 

Lesní hospodářství

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán