MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 11. 4. 2000 č.j. 15183/2000-23, s platností od 1. září  2000 počínaje prvním ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

4146M Lesní hospodářství

Studijní obor:

41-46-M/001 (42-19-6) 

 

Lesnictví

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán