MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. března 1997, č.j. 16 694/97-71 od 1. září 1997 pro Střední lesnickou školu ve Šluknově

 

Kmenový obor:

4146M Lesní hospodářství

Studijní obor:

41-46-M/003 (42-23-6)

 

Myslivecké hospodářství

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium