Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 28.5.1999, čj. 22 477-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

4151E Zemědělec, zemědělské práce

Učební obor:

41-51-E/001 (45-72-0)

 

Zemědělská výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

učební obor učilišť