MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 dne 27. 6. 1995, č.j. 807 075/95-74 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4151H Zemědělec, zemědělské práce

Učební obor:

41-51-H/007 (45-97-2/08)

 

Zemědělec, hospodyňka

  

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán