MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 28. 5. 1999, čj. 22 478-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4152E Zahradník, zahradnické práce

Učební obor:

41-52-E/510 (45-97-0/13) 

 

Zahradnická výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

učební obor učilišť