MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 26. 4. 1995, čj. 805 125/95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

4152H Zahradník, zahradnické práce

Učební obor:

41-52-H/001 (45-71-2)

 

Zahradník, zahradnice

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy